Het Bestuur

Leden

 • Wilma Vogels (voorzitter)
 • Mariëtte Schorfhaar (secretaris)
 • Nicole Delmee (penningmeester)
 • Marieke Schorer-Jensma
 • Karen Elsenberg
 • Kim Braamhaar
 • Daniela Hesse

Taakomschrijving

Het bestuur zorgt voor het algemeen beleid van de vereniging.

Ambtelijk secretaris

 • Ingeborg Bark

Ledenadministratie

 • Willemijn Rijnsburger

Commissie Wetenschap

Leden

 • Janneke Krikken (voorzitter)
 • Puck van Meurs
 • Marlies Elfrink
 • Karen Elsenberg
 • Lea Kragt
 • Duygu Kara

Taakomschrijving

De Commissie Wetenschap heeft is in het leven geroepen om het wetenschappelijk karakter van de NVvK te onderstrepen. De commissie heeft als opdracht om een duidelijke vertaalslag te maken van de wetenschappelijke literatuur naar de (algemene) kindertandheelkundige praktijk, zodat de wetenschap omtrent de kindertandheelkunde makkelijker en directer ten goede kan komen aan het kind. De commissie doet dit door protocollen en richtlijnen op de NVvK-website beschikbaar te maken, door regelmatig samenvattingen van relevante, nieuwe wetenschappelijke literatuur te doen toekomen aan de leden, door vragen uit het veld te beantwoorden (ondersteund met wetenschappelijke literatuur), en door toegang te bieden aan wetenschappelijke websites, zoals de IAPD en EAPD.

Commissie Onderzoek stimulans

Leden

 • Yvonne Schalk-van de Weijden (voorzitter)
 • Ellen Bol-vd Hil
 • Alice Grasveld
 • Cédie Goumans

Taakomschrijving

De Commissie Onderzoek stimulans heeft als opdracht om het wetenschappelijk karakter van de NVvK te onderstrepen door onderzoek op het gebied van de kindertandheelkunde te stimuleren. De commissie beoordeelt aanvragen m.b.t. verzoek tot financiële bijdrage voor onderzoek. Er wordt hierbij met name gericht op practice based research vanuit de algemene mondzorgpraktijk. Ook valt het beoordelen en uitreiken van de scriptieprijs onder de taken van de Commissie Onderzoeksstimulans.

Congrescommissie

Leden

 • Karin van Nes (voorzitter)
 • Mariette Schorfhaar
 • Cecile Ooms
 • Sofie Schroë

Taakomschrijving

De congrescommissie heeft als opdracht om twee keer per jaar een congres te organiseren; in het voorjaar en in het najaar. Het voorjaarscongres wordt meestal samen georganiseerd met zustervereniging VBTGG.  De commissie werkt samen met leden van de congrescommissie van de VBTGG aan dit congres. In het najaar organiseert de congrescommissie een congres voor alleen de NVvK. Op beide congressen wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De organisatie van beide congressen gebeurt in samenwerking met een congresbureau.

Congresbureau

 • Congress Care

Kascommissie

Leden

 • Maddelon de Jong-Lenters
 • Maxime van Hunnik

Taakomschrijving

De Kascommissie heeft als opdracht om jaarlijks de boeken van de penningmeester of waarnemend penningmeester na te zien en deze met de kasbescheiden te vergelijken. De leden van de kascommissie brengen verslag uit van de bevindingen tijdens de ledenvergadering van het volgend jaar.

Beleidsadviescommissie (BAC)

Leden

 • Evert van Amerongen

Taakomschrijving

De Beleidsadviescommissie Tandarts-Pedodontoloog heeft als doel het bestuur van de NVvK adviseren betreffende zaken die van belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de NVvK. De leden van de Beleidsadviescommissie worden door de ALV benoemd op voordracht van het bestuur.

Consilium Pedodontologicum (CP)

Leden

 • Peter Lansen (voorzitter)
 • Jacolien van Lente
 • Els van der Geer – Hembrecht
 • Danielle van Lunsen
 • Marlies Elfrink
 • (ambtelijk secretaris Quirine v.d. Kuip)

Taakomschrijving

Het Consilium Pedodontologicum voert, met inachtneming van het door de ALV vastgestelde “Reglement voor de Tandarts-Pedodontoloog”, taken uit met betrekking tot het bewaken van de criteria waaraan een Tandarts-Pedodontoloog dient te voldoen (samen met het bestuur), het toetsen van leden die voor de kwalificatie Tandarts-Pedodontoloog in aanmerking willen komen en het adviseren van het bestuur omtrent erkenning en (her)registratie van Tandarts-Pedodontologen. De leden van het CP worden door de ALV van de NVvK benoemd op voordracht van het bestuur.

Sectie Tandarts-Pedodontologen

Leden

 • Els Hembrecht
 • Geertje Kok
 • Reza Gholam Ghahroodi
 • Irmke Moelker-Bachet
 • Jannetje Berendsen
 • Roos Geerts-van der Knaap

Taakomschrijving

De sectie is een onderdeel van de NVvK en stelt zich ten doel het bevorderen van de onderlinge uitwisseling van kennis, kunde en ervaring met betrekking tot het functioneren van de Tandarts-Pedodontologen en het behartigen van belangen van de leden van de sectie op het gebied van praktijkorganisatie en daarbij horende vakinhoudelijke aspecten na overleg en met instemming van het bestuur. De sectie benoemt de bestuursleden uit leden van de sectie.

Stichting IAPD2023 (onafhankelijk van de NVvK)

Leden

 • Martine van Gemert-Schriks
 • Peter Lansen
 • Bernadet Spaan
 • Nanda Greving-Visser
 • Denise Duijster

Taakomschrijving

De stichting IAPD 2023 heeft als doel het organiseren van een internationaal congres dat zich bezighoudt met het wereldwijd bevorderen van de kindertandheelkunde in het algemeen en de (mond)gezondheid van kinderen in het bijzonder. Dit congres wordt 1 keer in de 2 jaar georganiseerd. Dit 29e IAPD congres zal gaan plaatsvinden in Maastricht in het MECC in juni 2023.

 

Neem contact op

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt