Reglement voor Tandarts-Pedodontologen

Het reglement voor Tandarts-Pedodontologen kunt u hier downloaden.

In dit reglement vindt u informatie over:

  • De taken van de Tandarts-Pedodontoloog
  • De te stellen eisen aan erkenning als Tandarts-Pedodontoloog
  • Het protocol voor de samenwerking tussen Tandarts-Pedodontologen en de verwijzend tandarts
  • Voorwaarden voor de continuering van de kwalificatie Tandarts-Pedodontoloog
  • De regels met betrekking tot de herkenbaarheid van de Tandarts-PedodontoloogHoe kan ik een aanvraag doen voor erkenning als tandarts-pedodontoloog door de NVvK?

1         U bent in het bezit van een diploma van de post-initiële opleiding tot tandarts-pedodontoloog van ACTA.

Na de afronding  van deze opleiding krijgt u een aanvraagformulier ‘Erkenning tandarts-pedodontoloog NVvK’ toegestuurd. Graag zo spoedig mogelijk dit formulier retourneren,  zodat er binnen 1 jaar na afstuderen een visitatie kan plaats vinden. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

2.      U bent in het bezit van een diploma van een (andere) driejarige, door de EAPD erkende, opleiding (deze opleiding was op het moment van afstuderen erkend door de EAPD).

Bij de secretaris van het CP (cp@nvvk.org) kunt u het aanvraagformulier ‘Erkenning tandarts-pedodontoloog NVvK’ opvragen. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. 

3.      U bent in het bezit van een opleiding die niet voldoet aan de onder de bij 1 of 2 genoemde voorwaarden.

U komt niet in aanmerking voor registratie als tandarts-pedodontoloog erkend door de NVvK. Voor eventuele mogelijkheden kunt u zich wenden tot een door de EAPD erkende opleiding. In Nederland is deze opleiding (OHS, graduation profile paediatric dentistry) ondergebracht bij ACTA, Amsterdam (www.acta.nl).   Voor (driejarige) EAPD erkende opleidingen in het buitenland kunt u kijken op de website van de EAPD (www.eapd.eu).

Neem contact op

Laat hier je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Not readable? Change text. captcha txt