Lidmaatschap

Tandartsen, mondhygiënisten en studenten van beide opleidingen kunnen lid worden van de NVvK. Daarnaast kunnen andere personen die zich beroepshalve bezighouden met de uitoefening van [...]